Súgó | Naptár | English
Tájékoztatási adatbázis
Szakstatisztikák témák szerint
 • Népesség- és társadalomstatisztika
  • Népesség és népmozgalom
   • Népesség száma, összetétele - népszámlálás
   • Továbbvezetett népesség
   • Háztartástípus, családösszetétel, életviszonyok - népszámlálás
   • Élveszületés
   • Halálozás
   • Házasságkötés
   • Válás
   • Magzati veszteség
   • Mobilitás - népszámlálás
   • Belföldi vándorlás
   • Nemzetközi vándorlás
  • Munkaerő
   • Foglalkoztatás - népszámlálás
   • Munkaerő-piaci részvétel
   • Keresetek
   • Munkaerő költség
  • Oktatás
   • Iskolázottság - népszámlálás
   • Iskolarendszerű oktatás - köznevelés, szakképzés
   • Iskolarendszerű oktatás - felsőoktatás
   • Egész életen át tartó tanulás (felnőttek képzésben való részvétele)
  • Egészségügy
   • Megbetegedések, balesetek
   • Egészségügyi alapellátás
   • Megelőzés
   • Járóbeteg-szakellátás
   • Fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás
   • Egyéb egészségügyi ellátások
  • Jövedelem és fogyasztás
   • Fogyasztás színvonala, szerkezete
   • Jövedelmek, szegénység
  • Szociális ellátás
   • Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok
   • Egészségbiztosítási ellátások
   • Családtámogatás
   • Segélyezés
   • Gyermekjóléti ellátások és gyermekvédelem
   • Szociális szolgáltatások
  • Lakás, kommunális ellátás
   • Épület, lakás - népszámlálás
   • Lakásállomány
   • Önkormányzati ingatlanvagyon
   • Építési engedélyek
   • Lakásépítés, -megszűnés
   • Kommunális ellátás
  • Kultúra, sport
   • Televízió- és rádióműsor
   • Könyvkiadás
   • Mozi, film
  • Időfelhasználás, időmérleg
   • Időfelhasználás, időmérleg
 • Gazdaságstatisztika
  • Gazdasági számlák
   • GDP termelése, éves
   • GDP felhasználása, éves
   • Jövedelemszámlák, éves
   • Jövedelemszámlák, negyedéves
   • Forrás- és felhasználástáblák, ÁKM
  • Gazdasági szervezetek statisztikája
   • Gazdasági szervezetek (regisztrált, működő)
   • Nonprofit szervezetek
   • Vállalkozások éves teljesítménymutatói
   • Vállalkozások negyedéves teljesítménymutatói
   • Külföldi leányvállalatok tevékenysége (FATS)
   • Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
   • Éves beruházásstatisztikai jelentések
   • Ipari termelés, értékesítés és rendelésállomány
   • Ipari termékek
   • Belkereskedelmi egységek, üzletek
   • Kiskereskedelmi forgalom üzlettípusonként
  • Ágazati gazdaságstatisztika
   • Földhasználat
   • Növénytermesztés
   • Állatállomány és állati termékek
   • Gazdaságszerkezet - mezőgazdaság
   • Mezőgazdasági számlarendszer
   • Az erdőgazdálkodási tevékenység tényszámai
   • Energiamérlegek
   • Építőipar
   • Járműállomány
   • Közlekedési balesetek
   • Vasúti szállítás (áru és személy)
   • Közúti teherszállítás
   • Közúti személyszállítás
   • Légi szállítás (áru- és személy)
   • Szálláshely-szolgáltatás
   • Turisztikai kereslet
   • Vendéglátóhelyek (száma, bevétele, forgalma)
  • Külkereskedelem és fizetési mérleg
   • Külkereskedelmi termékforgalom
   • Szolgáltatás-külkereskedelem
   • Külföldi működőtőke
  • Árak
   • Fogyasztói árak
   • Lakáspiaci árak
   • Ipari termelői árak
   • Építőipari termelői árak
   • Mezőgazdasági termelői árak
   • Mezőgazdasági ráfordítási árak
   • Külkereskedelmi árak
   • Szolgáltatási kibocsátási árak
  • Tudomány és technológia
   • Kutatás-fejlesztés
   • Innováció
 • Környezetstatisztika és több területet átfogó statisztika
  • Környezet
   • Levegőszennyezés
   • Szennyvíz
   • Hulladék
   • Környezetvédelmi ráfordítások, ipar
  • Területi statisztika
   • Települési, járási statisztika
  • Több területet átfogó statisztika szegénység és társadalmi témákra
   • Távközlés (vezetékes és mobil) és műsorszórás
   • Internetszolgáltatás
   • Információtechnológiai szolgáltatás (IT)
   • Információs és kommunikációs eszközök felhasználása, elektronikus kereskedelem
Kérem válasszon szakstatisztikát